Opatření COVID-19

Vážení pacienti,
před návštěvou lékaře/fyzioterapeuta je nutné na naší recepci prokázat bezinfekčnost jedním ze 3 způsobů:

Certifikátem o očkování

(nejméně 14 dní po dokončeném očkování)

Potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 v posledním půlroce

(maximálně 6 měsíců od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu)

Vyplněním čestného prohlášení

Co děláme proto, abychom zabránili šíření nákazy COVID-19 na našem pracovišti?

  •  – každý pacient před vstupem do ordinace na recepci prokáže bezinfekčnost
  • – v případě příznaků respiračního onemocnění prosíme nevstupujte do našeho RHB zařízení a kontaktujte nás telefonicky nebo emailem
  • – všichni pacienti a personál nosí po celou dobu provozu respirátor třídy FFP2
  • – na recepci i v čekárně je umístěna dezinfekce pro pacienty
  • – po každé návštěvě je provedena dezinfekce lůžka
  • – probíhá pravidelná dezinfekce ploch, toalet, dveřních klik a propisek k dispozici pacientům
  • – po celý den provozu je u recepce a v čekárně zapnuta vzduchotechnika k cirkulaci vzduchu