Naše služby

Naše ambulantní rehabilitační zařízení poskytuje tyto léčebné metody:

Léčebná tělesná výchova (LTV)
Postizometrická relaxace (PIR)
Reflexní masáže
Mobilizační techniky
Techniky měkkých tkání
Kinesio taping
Terapie dle Mojžíšové
Vojtova metoda děti, dospělí
Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) dle Koláře
Senzomotorická stimulace
Spirální stabilizace páteře (SM Systém) dle Smíška
McKenzie metoda

Fyzikální terapii:

ULTRAZVUK

Léčení ultrazvukem patří mezi nejvyhledávanější metody fyzikální terapie. Využívá mechanické vlnění, kterým lze ovlivňovat vrstvy tkáně do různé hloubky v závislosti na frekvenci vlnění. Má analgetický, svalově relaxační a spasmolytický účinek.


INTERFERENČNÍ PROUDY (s Vacotronem)

Interference dvou středněfrekvenčních proudů o rozdílné frekvenci, které se v cílové tkáni kříží. Ovlivňují prokrvení ve tkáni, zmenšují bolest.


TENS PROUDY

Vysílají elektrické impulsy do nervové soustavy, odkud dostává sval podnět k pohybu. TENS proudy stimulují nervové tkáně a ty uvolňují hormony endorfiny, které zmírňují bolest a uvolňují zatuhnutí svalstva. TENS proudy jsou vhodné při akutních bolestech kloubů, páteře, hlavy a šlach. Mají analgetický účinek při vertebrogenních onemocnění, při poúrazových bolestech, vhodné i pro chronické stavy.


MAGNETOTERAPIE

Magnetoterapie patří k nejúčinnějším bezkontaktním fyzikálním léčebným metodám současnosti. Působení pulzního magnetického pole má vliv na organismus již na buněčné úrovni. Přístroj působí v širokém spektru, urychluje obnovu buněk, regeneruje svalové tkáně, pomáhá od bolesti kloubů a svalstva. Má protizánětlivý, antirevmatický a antiedematózní účinek.

DD PROUDY

Diadynamické proudy pomáhají s regenerací svalových tkání po úrazech, při rehabilitacích a při onemocnění pohybového aparátu. Přiložením dvou elektro diod jsou tkáně intenzivně stimulovány a dochází ke zrychlené regeneraci a látkové výměně. Aplikace diadynamických proudů nebolí, ale jsou při ní nejčastěji popisovány pocity jako lehké brnění až mravenčení.

LASER

VODOLÉČBA