Bc. Čejda David

Vzdělání:

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze – FBMI ČVUT

Odborné kurzy:

Kinesiotaping

Pracovní zkušenosti:

THERAP-TILIA spol s.r.o.

FK Loko Vltavín

Jazykové znalosti:

Český jazyk – rodilý mluvčí

Anglický jazyk – B1