MUDr. Zídek Jan

1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství, vystudoval v letech 1986 – 1993, kdy studia zakončil státními závěrečnými zkouškami s následnou promocí. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na II. interní kliniku Všeobecné Fakultní Nemocnice v Praze 2, kde působil jeden rok v rámci přípravy na atestaci z oboru všeobecného lékařství. V atestační přípravě následně pokračoval v letech 1994 – 1996 na fakultní poliklinice Všeobecné Fakultní Nemocnice na Karlově náměstí. Atestaci prvního stupně z oboru všeobecného lékařství složil s vyznamenáním v roce 1996. Své lékařské odborné znalosti v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace získal na Klinice rehabilitačního lékařství Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady, kde pracoval v letech 1997 – 2001. Svou specializační atestaci v tomto oboru úspěšně složil s vyznamenáním v únoru 2001. V letech 2001 – 2004 pracoval jako rehabilitační lékař v soukromém zdravotnickém zařízení MediCentrum Praha, a.s. v Praze 4. Od roku 2005 pracuje jako rehabilitační lékař a jednatel firmy REHAMED PRAHA s.r.o. poskytující ambulantní rehabilitační léčbu.