Mgr. Karasová Martina

Vzdělání:

Lékařská fakulta MU v Brně

Fakulta tělesné výchovy – UK FTVS

Odborné kurzy:

DNS podle prof. Koláře

MDT – McKenzie metoda

Diagnostika a terapie funkčních poruch

Mobilizace a terapie podle Ludmily Mojžíšové

Senzomotorická stiumulace

Bosu core

Bosu rehab

Manuální lymfodrenáž

Škola zad

Kinesiotaping

Cvičení v těhotenství a po porodu

Stabilizace páteře

Instruktor fitness a dalších

Pracovní zkušenosti:

Mezi její učitele patřili a patří mimo jiné prof. Lewit, doc. Véle a prof. Kolář. Od roku 2006 působí jako terapeutka převážně v ambulantní praxi a vede skupinové lekce zaměřující se na prevenci bolestí pohybového aparátu.

Jazykové znalosti:

Český jazyk – rodilý mluvčí

Anglický jazyk