Dis. Hablák Jan

Vzdělání:

1991 – 1995 Gymnázium Uničov

1995 – 1997 Radiologický laborant – SZŠ a VZŠ Olomouc

1997 – 2000 Diplomovaný fyzioterapeut – SZŠ a VZŠ Olomouc

Odborné kurzy:

2000 – SHIATSU – RNDr. Riegerová Olomouc

2009 – Kineziologie-patokineziologie DKK a nohy – Rehaspring – MUDr. Palaščáková Špringerová

2010 – PNF – Kabathova technika – Mgr. Holubářová

2015 – Komplexní terapie ramene – Monáda Praha

2016 – Komplexní terapie pletence ramenního – FTVS Mgr. Bitnar

2016 – Komplexní terapie trigger pointů a globální reciproční inhibice – FTVS Mgr. Bitnar

2016 – Hluboký stabilizační systém páteře – FTVS Mgr. Bitnar

2017 – Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi – FTVS Mgr. Bitnar

2017 – ACT – acrální koaktivační terapie – cvičení na NF podkladě dle vývojových fází dítěte

2020 – Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – měkké a mobilizační techniky – Bc. Bezvodová

Pracovní zkušenosti:

2000 – 2003 – Nemocnice Šternberk – traumatologie, chirurgie, interna, neurologie

2005 – 2007 – Odborný léčebný ústav Paseka – doléčovací oddělení

2007 – 2013 – Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický ústav Moravský Beroun – DIOP – vigilní komata, NEUROLOGIE – CMP

2013 – 2018 – AMFION – soukromá rehabilitace Praha

2018 – součastnost – REHAMED PRAHA

Jazykové znalosti:

Český jazyk – rodilý mluvčí